KOKUSAI SHINSHIN BUGEI RENMEI

Divine Heart Martial Arts Federation - International

Shinshin Ryu Karate-Jutsu    /    Shinshin Ryu Aiki-Jujutsu    /    Shinshin Ryu Buki -Jutsu

Title

Subtitle

Calendar

Mon. 4/22 All day Earth Day
6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Tue. 4/23 7:00 PM Soke Darrell Collins, Hanshi-Judan, Shaolin Si Tie Chuan Fa
Thu. 4/25 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
7:00 PM Tom Laquiere, Hanshi-Hachidan, Shinshin Ryu Karate-Jutsu
Mon. 4/29 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Tue. 4/30 7:00 PM Soke Darrell Collins Hanshi-Judan, Shinshin Ryu Aiki-Jujutsu
Thu. 5/2 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
Sun. 5/5 All day Cinco De Mayo
Mon. 5/6 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Thu. 5/9 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
Mon. 5/13 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Thu. 5/16 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
Mon. 5/20 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Thu. 5/23 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
Mon. 5/27 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Thu. 5/30 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
Mon. 6/3 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Thu. 6/6 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
Mon. 6/10 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

1 2 3 ... 29
Show Past Events