KOKUSAI SHINSHIN BUGEI RENMEI

Divine Heart Martial Arts Federation - International

Shinshin Ryu Karate-Jutsu    /    Shinshin Ryu Aiki-Jujutsu    /    Shinshin Ryu Buki -Jutsu

Title

Subtitle

Calendar

Tuesday, January 02, 2018 jump to date
7:00 PM - 9:00 PM Sijo Thomas Brandon, Hanshi-Kudan - Shinshin Ryu Goshin-Jutsu (Combatives)