KOKUSAI SHINSHIN BUGEI RENMEI

Divine Heart Martial Arts Federation - International

Shinshin Ryu Karate-Jutsu    /    Shinshin Ryu Aiki-Jujutsu    /    Shinshin Ryu Buki -Jutsu

Title

Subtitle

Calendar

Monday, May 21, 2018 jump to date
6:00 PM - 7:30 PM No Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan