Tai-Sijo Thomas Brandon https://www.shinshinryu.net/apps/photos/ Tai-Sijo Thomas Brandon Tai-Sijo Thomas Brandon, Zongjia https://www.shinshinryu.net/apps/photos/photo?photoID=204145139 204145139 Dai-Soke Church - Soke-Dai Brandon https://www.shinshinryu.net/apps/photos/photo?photoID=204145132 204145132 Group Shot https://www.shinshinryu.net/apps/photos/photo?photoID=204145137 204145137 Sijo Thomas Brandon - Hanshi Jim Murphy https://www.shinshinryu.net/apps/photos/photo?photoID=204145135 204145135 Sijo Thomas Brandon - Shihan Brian Camp https://www.shinshinryu.net/apps/photos/photo?photoID=204145134 204145134 Sijo Thomas Brandon - Soke Ted Petit Group Circa 2000 https://www.shinshinryu.net/apps/photos/photo?photoID=204145136 204145136 https://www.shinshinryu.net/apps/photos/photo?photoID=204145133 204145133 https://www.shinshinryu.net/apps/photos/photo?photoID=204145138 204145138