KOKUSAI SHINSHIN BUGEI RENMEI

Divine Heart Martial Arts Federation - International

Shinshin Ryu Karate-Jutsu    /    Shinshin Ryu Aiki-Jujutsu    /    Shinshin Ryu Buki -Jutsu

Title

Subtitle

                                            

 Kokusai Shinshin Bugei Renmei

 

Black Belt Directory

Full Members

 

Albert C. Church Jr., Dai-Soke (Past Head Family) - Deceased

Shoalinji Chinchin Tang Soo Dua / Nippon Kamishin Ryu

Nippon Kobudo Rengokai / Seishinkan Sogo Budo Renmei - Dai Kaicho (Past President)

 

Harold Martin, Dai-Soke (Past Head Family) - Deceased

Shaolinji Tetsu-Kempo Jutsu / Nippon Kamishin Ryu

Nippon Kobudo Rengokai / Seishinkan Sogo Budo Renmei - Dai Kaicho (Past President)

 

Darrell Collins, Soke (Head Family)

Shoalin Si Tie Chuan Fa / Nippon Shinshin Ryu

Kokusai Shinshin Bugei Renmei - Kaicho (President)

 

Thomas Brandon, Si Tai Gung (Grandmaster)

Boxer Level 3 - Shoalin Si Tie Chuan Fa (Kioh Ha)

Judan (10th Degree) - Nippon Shinshin Ryu Goshin-Jutsu

Kokusai Shinshin Bugei Renmei - Fuku Kaicho (Vice President) 

 

Roy Jerry Hobbs, Boxer Level 3 (10th Degree) - Shorinji Tetsu-Kempo

 

Michel Hawi, Boxer Level 3 (10th Degree) - Shorinji Tetsu-Kempo 

 

 Tommy Seigler, Kudan (9th Degree) - Tetsushin Kempo 


Timothy Raynor, Kudan, (9th Degree Black Belt) - Shorinji Tetsu-Kempo               


John Stover, Boxer Level 2 (8th Degree) - Shorinji Tetsu-Kempo 

 

Tom Laquiere, Hanshi - Hachidan (8th Degree) - Nippon Shinshin Karate-Jutsu Ryugi

 

George Newkirk, Hanshi - Hachidan (8th Degree) - Nippon Shinshin Goshin-Jutsu Ryugi

 

Jim Murphy, Hanshi - Hachidan (8th Degree) - Nippon Shinshin Goshin-Jutsu Ryugi

 

Andrea Bonfatti, Hachidan (8th Degree) - Goju Jujutsu / 6th Degree Goju Karate

 

Jonathan Kruger, Hachidan (8th Degree) - Kodokwan Judo/Jujutsu 

 

Charles Stanley, Kyoshi - Shichidan (7th Degree) - Nippon Shinshin Goshin-Jutsu Ryugi

 

John Cole, Kyoshi - Shichidan (7th Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Barry Bandy, Shichidan (7th Degree) - Heianshin Budo 

  

 George Pergialis, Renshi - Rokudan (6th Degree) - Nippon Shinshin Ryu Goshin Jutsu

 

Wallace Clearman, Renshi - Rokudan (6th Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Toni Collins, Renshi - Rokudan (6th Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Jose Hernandez, Shihan - Godan (5th Degree) - Nippon Kamishin Ryu Goshin Jutsu

  

Joseph White, Shihan - Godan (5th Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate-Jutsu

 

 Mladen Burazerovic, Shihan - Godan (5th Degree) - Seishin Ryu Jujutsu


Matt Venable, Sensei - Yondan (4th Degree) - Shinshin Ryu Karate - Jujutsu


Mike Mix, Sensei - Yondan (4th Degree) - Shinshin Ryu Karate - Jujutsu


Luis Rodriguez, Sensei - Yondan (4th Degree) - Shinshin Ryu Karate - Jujutsu


Kenneth MacDonald, Sensei - Sandan (3rd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Goshin-Jutsu  

 

Ray Gooch, Sensei - Sandan (3rd Degree) - Nippon Kamishin Ryu Kempo Jutsu

 

Emily Shropshire, Sensei - Sandan (3rd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Ray Mohalick, Sensei - Sandan (3rd Degree) - Nippon Kamishin Goshin Jutsu Ryugi 

 

 Manley Finch, Sensei - Sandan (3rd Degree) - Nippon Kamishin Ryu Goshin Jutsu

 

Raegan Rodriguez, Sensei - Sandan-Ho (Sub 3rd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Spiros Paterakis, Sensei-Dai - Sandan-Ho (Sub 3rd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Jujutsu Ryugi

 

Phillip Sterling, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree) - Nippon Kamishin Goshin Jutsu Ryugi

 

Harold Hicks, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree) - Nippon Kamishin Goshin Jutsu Ryugi

 

Charles Roberts, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree) - Nippon Kamishin Goshin Jutsu Ryugi

 

Jim Simpson, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate -  Jujutsu

 

Thomas Blair II, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Jason Fugle, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Curt Richards, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Joshua Clearman, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Antonios Moshonas, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Jujutsu Ryugi

 

Matthew Lyons, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Michael Watts, Sempai - Shodan (1st Degree) - Nippon Kamishin Goshin Jutsu Ryugi

 

Ted Stanfield, Sempai - Shodan (1st Degree) - Nippon Kamishin Ryu Kempo Jutsu

  

George Blanton, Sempai - Shodan (1st Degree) - Nippon Shinshin Ryu Jujutsu Ryugi

 

 Hannah Furst, Sempai - Shodan (1st Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu

 

Troy Sobieszczyk, Sempai - Shodan (1st Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate - Jujutsu


Daniel McNary, Sempai - Shodan (1st Degree / Honorary-Deceased) - Nippon Shinshin Ryu 

 

Joshua Collins (Waka), Sempai - Shodan-Ho (Sub 1st Degree) - Nippon Shinshin Ryu

Karate - Jujutsu

 

Machaira McNary, Sempai - Shodan-Ho (Sub 1st Degree) - Nippon Shinshin Ryu Karate -Jujutsu 

 

 

 

 

                                          

 Dojo Directory

 

 

NKR Hombu Dojo - Darrell Collins, Head-Family

2119 McDanieltown Rd

Ridgeville, SC

http://www.kamishinryu.net/

http://www.nipponkobudorengokai.webs.com/  

 

Washin Dojo - George Newkirk, Hanshi - Hachidan (8th Degree)

Wallace Clearman, Renshi - Rokudan (6th Degree)

Central Ave YMCA

Summerville, SC

http://www.washindojo.webs.com/

 

Danjon Dojo - Tom Laquiere, Hanshi - Hachidan (8th Degree)

Savannah Hwy

Charleston, SC

 

Umibushi Dojo - Jim Murphy, Hanshi - Hachidan (8th Degree)

 51 Avondale Ave.

Charleston, SC


Santoshi Dojo - Matt Venable / Mike Mix, Sensei - Sandan (3rd Degree)

983 Flatwoods Rd

Bluff City, Tn

http://www.santoshidojo.webs.com/

 

Greece NKR Budo Benkyokai - Spiros Paterakis, Sensei-Dai - Sandan-Ho (Sub 3rd Degree)

http://kamishinryugreece.blogspot.com/

 

Toshi Dojo - Luis Rodriguez, Sensei - Yondan (4th Degree)

Raegan Rodriguez, Sensei - Sandan-Ho (Sub 3rd Degree)

http://www.toshidojo.webs.com/

 

Rashinban Benkyo-Kai/Study Group -Curt Richards, Sempai - Nidan (2nd Degree)

Summerville, SC


Kamishin Ryu Hellas Dojo/Greece - Antonios Moshonas, Sensei-Dai - Nidan (2nd Degree)

http://www.kamishinryuhellas.webs.com/

 

                                                        

                   

Members Area

Newest Members

Recent Photos